Wolt

Wolt är ett företag grundat 2014 i Finland som erbjuder en app för hemleveranser av mat, liknande Foodora och Uber Eats. Företaget har sedan starten expanderat utanför Finland, främst i norra och östra Europa, och finns sedan 2016 även etablerat i Sverige. Globalt har Wolt fler än 10 000 bud som jobbar åt dem. [1]

Wolts affärsmodell bygger på att privatpersoner genom företagets app beställer mat från restauranger anslutna till Wolt. Beställningen levereras sedan till kunden av bud via cykel, moped eller bil. Buden som arbetar för Wolt är inte anställda av företaget, vilket innebär att de själva måste stå för kostnader för exempelvis drivmedel, underhåll och försäkringar och saknar rätt till semester, sjukersättning och pension.

Wolt är part i en tvist med Arbetsmiljöverket i förvaltningsrätten gällande deras skyldigheter att ta ett arbetsmiljöansvar för cykelbuden som arbetar via dras plattform. Om de förlorar denna kommer det i det förlängda ledet att öppna upp för en omklassificering av deras arbetskraft från egenanställda till anställda. Det hade i så fall gjort det möjligt för buden att organisera sig fackligt. På grund av att Bolt Food nyligen vann i en identisk tvist måste detta utfall dock bedömmas som osannolikt.

Buden som arbetar för Wolt har 2021 en garanterad minimilön på 36 kronor per leverans. [2] Detta är en väsentlig sänkning från 2017, då buden hade en garanterad timlön på 80 kronor. Därtill tillkommer en provision i varierande storlek för varje leverans. Enligt Carl Zetterqvist, vd för Wolt i Sverige, ligger en snittlön på 120-130 kronor i timmen. Det har inte kunnat bekräftas om denna siffra stämmer överens med hur det ser ut i verkligheten. [3]

Kritik har riktats mot Wolt med grund i bland annat budens låga löner, osäkra anställningar och stressfyllda arbetsförhållanden. Då Wolt använder sig av underentreprenörer i sin verksamhet finns ingen statistik att tillgå om antalet olyckor bland de som arbetar för företaget, men företaget skulle vara fritt från olyckor bedöms av Breakit som “högst osannolikt”. [4] Fram till hösten 2017 använde sig Wolt av egenanställningsföretaget Evolveras som grundades av en man misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. [5]

Wolt går med stora förluster och finansieras främst genom riskkapitalinvesteringar. I januari 2021 meddelade Wolt att de hade säkrat 436 miljoner euro i nya investeringar för att expandera företaget. [6] Bland investerarna finns namn som Goldman Sachs och Iconiq Growth. [6] Lukasz Gadowski, grundare av matleveransjätten Delivery Hero (som bland annat äger Foodora), investerade 7.5 miljoner euro i oktober 2020. [7] I december 2021 köptes Wolt upp av det amerikanska gigföretaget Doordash. [8]

2017 kallades Wolt till möte av facket Transport för att skriva kollektivavtal med bland annat krav på 125 kronor i timmen som minimilön, något bolaget dock inte var intresserade av. [9]

Senast redigerad 14/11 -23