Gigwatch är en grupp bildad 2019 som arbetar med att bevaka och granska gigekonomin i Sverige. Vi driver en hemsida med information om gigekonomin och de företag som verkar inom den, och driver studiecirklar och föreläsningar. Vi är en partipolitiskt obunden gräsrotsgrupp som inte får finansiering från något håll. Vårt långsiktiga mål är att lyfta upp gigekonomin och de arbetsvillkor som råder där på agendan i samhällsdebatten.

Vill du vara med? Använd formuläret nedan eller maila oss på gigwatch.se [a] gmail.com och berätta kortfattat om dig själv och varför du vill gå med.

Gigwatch har inte någon ledare eller formell talesperson, utan är en organisation där alla viktiga beslut tas tillsammans av medlemmarna. Däremot har vi i vissa fall mer tydligt utformade roller för att underlätta arbetet och se till att det finns någon att vända sig till med frågor. Till exempel så har vår hemsida en redaktör som ansvarar för textinnehållet, och mejlansvariga som ser till att de som kontaktar oss får svar på sina frågor.

Gigwatchs verksamhet utgår i dagsläget främst från Stockholm, där de flesta av våra medlemmar bor. Men om du bor i en annan stad och vill engagera dig i något projekt på distans går det också bra utifrån de förutsättningar som finns. Vill du engagera dig? Kontakta oss nedan.

Bli medlem