Gigwatch är en grupp bildad 2019 som arbetar med att granska gigekonomin. Vi driver en hemsida med information om gigekonomin och de företag som verkar inom den, och driver studiecirklar och föreläsningar. Vårt långsiktiga mål är att lyfta upp gigekonomin och de arbetsvillkor som råder där på agendan i samhällsdebatten. Vill du vara med? Kontakta oss direkt här nedan.

Gigwatch har inte någon ledare eller formell talesperson, utan är en organisation där alla viktiga beslut tas tillsammans av medlemmarna. Däremot har vi i vissa fall mer tydligt utformade roller för att underlätta arbetet och se till att det finns någon att vända sig till med frågor. Till exempel så har vår hemsida en redaktör som ansvarar för textinnehållet, och mejlansvariga som ser till att de som kontaktar oss får svar på sina frågor.

För närvarande är Gigwatch baserat i Stockholm, där vi har våra möten och merparten av våra aktiviteter. Medlemmar finns dock även på andra orter, och då det behövs finns även möjlighet till möten över telefon eller videolänk. Även om du inte bor i Stockholm finns det alltså massor av möjligheter att bidra på olika sätt – genom att skriva texter, sprida flygblad, eller varför inte starta en studiecirkel eller lokalgrupp i din egen stad?