Bolt

Bolt är ett företag grundat 2013 under namnet Taxify av de estniska bröderna Markus och Martin Villig, med målsättningen att skapa en appbaserad taxitjänst i stil med Uber speciellt inriktad mot Östeuropa. [1] Sedan starten har verksamheten växt till att utöver taxitjänster även omfatta uthyrning av elsparkcyklar och matleveranser. Företaget är etablerat i 40 länder och värderades 2020 till över 18 miljarder kronor. [2] [3] I Sverige etablerade sig Bolt i april 2019. [4]

Taxitjänst

Till utformningen skiljer sig Bolts taxitjänst inte mycket från Uber. Genom appens kartfunktion kan användaren se vilka förare som befinner sig i närheten, och fyller sedan i destination och beställer en bil. Priset som användaren betalar baseras på flera faktorer, bland annat tid på dygnet och distans.

De som kör taxi åt Bolt är inte anställda av företaget, vilket innebär att Bolt i princip helt saknar skyldigheter gentemot förarna. För att arbeta som förare behöver du tillhandahålla en smartphone och en egen bil, alternativt vara anställd av en mellanhand i form av ett åkeri. [5] Ansvar för att skatta rätt och betala moms korrekt åligger helt förarna, och företaget hänvisar till Skatteverket för frågor. [6]

I Bolts avtal för förare från 2019 ingår bland annat en skyldighet att juridiskt avsäga sig alla anspråk på att räknas som anställda av Bolt, även i det fall att lagar skulle finnas som på något sätt skulle “tvinga” Bolt att räknas som en arbetsgivare. I avtalet avsäger sig företaget även helt ansvar för skada som kan drabba förare eller fordon till följd av passagerarnas handlande. [7]

Precis som hos Uber bedöms Bolts förare enligt ett betygssystem, där förarna får ett snittbetyg baserat på sina 40 senaste omdömen. På sin hemsida tipsar företaget om olika sätt att höja medelbetyget, vilket inkluderar allt från att ha Apple- och Androidladdare tillgängliga i bilen till att som förare använda deodorant regelbundet. [8]

Företaget framställer gärna arbetet som förare som ett flexibelt jobb för “go-getters” och kämpar. Vad detta betyder i praktiken är att det inte finns några fasta arbetstider eller raster, och att arbetet sker helt på provision. Samtidigt uppmuntras förarna att vara så aktiva som möjligt i att ta emot beställningar för att höja sin “acceptansgrad” och därmed få ta del av olika bonusar. [9] I Stockholm och Göteborg tar Bolt tar för närvarande 20 % i förmedlingsavgift per resa. [10] Utbetalningen av ersättning till förarna sker veckovis. [11]

Bolt Food

Bolt Food var namnet på företagets matleveranstjänst, som lanserades i augusti 2019 men lämnade den svenska marknaden under i juni 2023. Tjänsten fungerade ungefär som Foodora, och låter kunden beställa mat från de restauranger som anslutit sig till appen. Maten levererades av bud med cykel, moped eller elbil. Till skillnad mot Foodora så var dock inga bud anställda av plattformen, utan var precis som för taxitjänsten betraktade som egenanställda. [12]

Ersättningen för Bolt Food-bud var helt provisionsbaserad. Sedan december 2021 låg ersättningen på ett minimum av 50 kronor per leverans. Detta innebar en väsentlig sänkning från tidigare ersättningsnivåer på 70-80 kronor per leverans. Även om det fanns vissa möjligheter att tjäna mer, beroende på ressträcka och andra faktorer, menade bud som Gigwatch varit i kontakt med att ersättningen väldigt sällan översteg lägstabeloppet på just 50 kronor.

Eftersom buden klassificerades som egenanställda var ersättningen inte att räkna som en summa som buden får “i handen”. Efter att arbetsgivaravgift, moms och andra utlägg är betalda kunde det röra sig om så lite som 25-30 kronor per leverans. Källor till Gigwatch vittnar dessutom om att det ofta är hög konkurrens om uppdragen, och att bud kunde tillbringa en större del av dagen med att vänta på jobb än med avlönat arbete.

Samtidigt som Bolt gärna presenterar sig som en neutral plattform snarare än en arbetsgivare så var de måna om att buden skulle fungera som representanter för företaget. I de Powerpoint-presentationer som Bolt använde som introduktionsmaterial uppmanades buden bland annat att hålla sin utrustning och sina fordon rena, samt att inte röka iklädda Bolt-kläder. [13]

Under våren 2023 vann Bolt Food en tvist mot Arbetsmiljöverket i förvaltningsrätten i Göteborg (mål nr: 12023-22) gällande deras ställning som arbetsgivare. Myndigheten menade att de var att betrakta som arbetsledande part, och krävde därför att de skulle ta ett formellt ansvar för budens arbetsmiljö. Detta hade i det förlängde ledet gjort det möjligt att också klassificera buden som arbetare. Förvaltningsrätten menade dock att plattformen inte ledde och fördelade arbetet i en tillräcklig utsträckning för att arbetsrättens kriterier för en arbetsgivare skulle anses vara uppfyllda.

Företagskopplingar

Bland Bolts investerare och delägare finns bland annat tyska Daimler och kinesiska Didi Chuxing. Daimler är ett multinationellt bilföretag och den största lastbilsproducenten i världen. Företaget har varit inblandat i korruptionsskandaler, och ertappades 2010 med att inneha hemliga bankkonton som använts för att muta regeringar i Asien, Afrika och Östeuropa. [14] [15]

Didi Chuxing är ett kinesiskt företag som också bedriver en egen taxitjänst i Kina. 2018 hamnade företaget i blåsväder och kritiserades för bristande säkerhet, efter att användare av tjänsten mördats. [16] Både Daimler och Didi ger träffar i arkiven för offshore-företag från Panama-läckorna. [17]

[Artikeln är senast uppdaterad 14-11-2023]