Gigwatch är ett intitativ som granskar gigekonomin och slår hål på myterna som omgärdar den.

Vi består av ungdomar  från olika delar av civilsamhället som vill se en förändring på den utveckling som pågår i samhället just nu, där gigekonomin breder ut sig till fler och fler branscher.

Det är en utveckling som innefattar en gigifiering av hela arbetsmarknaden. Den innebär å ena sidan att nya gigföretag tar över marknaden men även att företag som tidigare erbjudit traditionella anställningar väljer att använda sig av mer osäkra anställningsformer och arbetsvillkor. Jobbar du inte redan inom gigekonomin finns risken att du inom en snar framtid kommer att göra det, om vi inte gör något åt det nu.


I länder som USA, Storbritannien och Tyskland ifrågasätter i dag allt fler människor hur positiv den upphajpade gigekonomin egentligen är. Krav börjar ställas på garanterade timmar, större trygghet och att bli erkänd som anställd. I Sverige är det betydligt mer tyst. Det vill vi ändra på.