GigWatch är ett initiativ som granskar gigekonomin för att slå hål på de myter som omgärdar den. Vi är en partipolitiskt obunden och helt ideell grupp utan extern finansiering, vars medlemmar alla har erfarenhet av att växa upp och arbeta i ett samhälle med ständigt minskande trygghet på arbetsmarknaden. Gigekonomin är den senaste manifestationen av denna utveckling, och dess utbredning till fler och fler branscher gör att vi ser det som nödvändigt att kräva en förändring.

Gigekonomins utbredning innebär en gigifiering av hela arbetsmarknaden. Den innebär å ena sidan att nya gigföretag tar över marknaden, och å andra sidan att företag som tidigare erbjudit traditionella anställningar väljer att använda sig av mer osäkra anställningsformer och arbetsvillkor. Jobbar du inte redan inom gigekonomin finns risken att du inom en snar framtid kommer att göra det om vi inte gör något åt det nu.

I länder som USA, Storbritannien och Tyskland ifrågasätter i dag allt fler människor hur positiv den upphajpade gigekonomin egentligen är. Krav börjar ställas på garanterade timmar, större trygghet och att bli erkänd som anställd. I Sverige är det betydligt mer tyst. Det vill vi ändra på. Vill du engagera dig? Här kan du läsa mer om hur du gör det.

Om du vill läsa våra stadgar kan du göra det här.

Här har vi samlat texter, organisationer och andra källor som vi tycker skriver och gör bra saker kring gigekonomin, och som vi använt oss av i vårt opinionsbildande arbete.

Här har vi samlat eget material i form av flyers, häften och studiecirklar som du kan skriva ut och läsa själv eller dela ut för att sprida vårt budskap.