Vill du läsa mer om gigekonomin? Här har vi samlat länkar till vetenskapliga rapporter och annat material samt organisationer som vi använt oss av som underlag till vårt opinionsbildande arbete.

Böcker
Riding for Deliveroo (Callum Cant)
Automation and the Future of Work (Aaron Benanav)
Entreprecariat (Silvio Lorusso)

Podcasts
De nya daglönarna – Sveriges Radio
Cykelbudet som sa ifrån – Sveriges Radio

Tidningsartiklar
Uber skakar om arbetsmarknaden (DN)
The great Uber fairness fallacy: as a driver, how do you bargain with an app? (The Guardian)

Organisationer, fackföreningar och andra initiativ
Deliverunion (FAU Berlin)
Gig Workers Rising (USA)
Foodoraklubben (Fellesforbundet, Norge)
Independent Workers Union of Great Britain
All India Gig Workers Union (Indien)
Wolt Workers Group (3F, Danmark)
Riders Off Track (Sverige)

Rapporter och vetenskapliga artiklar
The rise of the “just-in-time workforce“: On-demand work, crowdwork and labour protection in the “gig economy“ (Valerio De Stefano, for International Labour Organization)

Algorithmic management and app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM (Duggan et al)

Organizing on-demand: Representation, voice, and collective bargaining in the gig economy (Johnston & Land-Kazlauskas, for International Labour Organization)

De oorganiserade – gigekonomin och den fackliga anslutningen (Johanna Palm, för LO)

Anställda blir företagare – en fråga för facket. Exempel med nutidsrelevans från den skandinaviska granitindustrin under mellankrigstiden (Thörnquist, 2006)

Inget riktigt jobb – en studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag (Lundh, 2020)