Vill du läsa mer om gig- och plattformsekonomin? Här har vi samlat länkar till vetenskapliga rapporter och annat material samt organisationer som vi använt oss av som underlag till vårt opinionsbildande arbete.

Böcker
Riding for Deliveroo (Callum Cant)
Cykelbudet (Anders Teglund)
Work Without the Worker (Phil Jones)
Apparna och arbetet (Gigwatch)
Amazon: bakom framgången (Julia Lindblom)
Platform Capitalism (Nick Srnicek)
Entreprecariat (Silvio Lorusso)
Automation and the Future of Work (Aaron Benanav)

Podcasts och radio
Gigwatch-podden
De nya daglönarna (Sveriges Radio)
Cykelbudet som sa ifrån (Sveriges Radio)

Tidningsartiklar
Uber skakar om arbetsmarknaden (DN)
The great Uber fairness fallacy: as a driver, how do you bargain with an app? (The Guardian)

Organisationer, fackföreningar och andra initiativ
Deliverunion (FAU Berlin)
Gig Workers Rising (USA)
Foodoraklubben (Fellesforbundet, Norge)
Independent Workers Union of Great Britain
All India Gig Workers Union (Indien)
Wolt Workers Group (3F, Danmark)
Riders Off Track (Sverige)

Rapporter och vetenskapliga artiklar
The rise of the “just-in-time workforce“: On-demand work, crowdwork and labour protection in the “gig economy“ (Valerio De Stefano, for International Labour Organization)

Algorithmic management and app-work in the gig economy: A research agenda for employment relations and HRM (Duggan et al)

Organizing on-demand: Representation, voice, and collective bargaining in the gig economy (Johnston & Land-Kazlauskas, for International Labour Organization)

De oorganiserade – gigekonomin och den fackliga anslutningen (Johanna Palm, för LO)

Anställda blir företagare – en fråga för facket. Exempel med nutidsrelevans från den skandinaviska granitindustrin under mellankrigstiden (Thörnquist, 2006)

Inget riktigt jobb – en studie över arbete och kontrollmekanismer inom fyra svenska gig-företag (Lundh, 2020)

Special Issue on: Working as a platform: Labour needs, activation and representativeness in the era of digital transformation.  (Patricipazione & Conflitto, 2019).

Platform Capitalism’s Hidden Abode: Producing Data Assets in the Gig Economy. (Niels Doorn & Adam Badger, 2020)

Digital workerism: Technology, platforms, and the circulation of workers’ struggles. (Sai Englert, Jamie Woodcock, & Callum Cant, 2020). 

Labour process theory and the gig economy. (Gandini, 2019) 

Algorithmic Control in Platform Food Delivery Work. (Griesbach, Reich, Elliott-Negri, & Milkman, 2019)

(Dis)Embeddedness and (De)Commodification: COVID-19, Uber, and the Unravelling Logics of the Gig Economy. (Srujana Katta, et al., 2020)

Where Platform Capitalism and Racial Capitalism Meet: The Sociology of Race and Racism in the Digital Society. (McMillan Cottom, 2020).

Riders on the Storm: Workplace Solidarity among Gig Economy Couriers in Italy and the UK. (Tassinari & Maccarrone 2020).

Pre-Automation: Insourcing and Automating the Gig Economy. (Vertesi, J. A., Goldstein, A., Enriquez, D., Liu, L., & Miller, K. T., 2021). 

Good Gig, Bad Gig: Autonomy and Algorithmic Control in the Global Gig Economy. (Wood, Graham, Lehdonvirta, & Hjorth, 2019).

Networked but Commodified: The (Dis)Embeddedness of Digital Labour in the Gig Economy. (Wood, Graham, Lehdonvirta, & Hjorth, 2019).