Vill du hjälpa till att sprida vårt budskap? Här finns läsematerial från studiecirklar, häften, flyers och annat material som du kan läsa och skriva ut själv.

Häften och flyers

Här finns häften och flyers som du kan skriva ut själv för att sprida vårt budskap.

Häfte Gigekonomi (Ladda ner som PDF) – vad är egentligen gigekonomin och vad vill vi i GigWatch? 16 sidor

Studiematerial

Vi har hållit i flera studiecirklar med olika teman. Här kan du ladda hem allt läsematerial från dem om du vill hålla en egen studiecirkel eller läsa materialet självständigt. 

Arbete och organisering 2020
En fördjupande studiecirkel på temat arbete och organisering. Vissa av texterna är på engelska, andra på svenska och de berör arbete och organisering utifrån olika ideologiska och praktiska utgångspunkter. Vi har bland annat diskuterat kopplingen mellan kontroll och teknologi, begreppen arbete, arbetstagare och arbetsgivare samt olika modeller för organisering.

Tillfälle 1 (PDF):
Riff raff: Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal: en introduktion till den militanta undersökningen som metod.

Tillfälle 2 (PDF):
How to Start a Gig Worker Rebellion
The Rate of Exploitation (The Case of the iPhone)
Kandidatuppsats i juridik: Min chef är en app – En diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

Tillfälle 3 (PDF): Utdrag ur böckerna
RULES FOR RADICALS av SAUL D. ALINSKY
Platform Capitalism av Nick Srnicek

Tillfälle 4(PDF):
Artikel i Dagens Industri -Kinberg Batra: Behövs en “mental omställning“ på arbetsmarknaden
Postskriptum om kontrollsamhällena av Gilles Deleuze
Aktionshandboken

Tillfälle 5 (PDF):
Management för proletärer av Kämpa tillsammans!
Ett arbetsliv i förändring (statlig utredning)
Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen: En kontextualisering av funktionell dumhet av Roland Paulsen

Introduktion till gigekonomin 2019
En av de första studiecirklarna vi höll, med fokus på att försöka förstå vad gigekonomin är och dess konsekvenser för samhället.

Tillfälle 1 (PDF):
LO-rapport: De oorganiserade, inledning
Utdrag ur Guy Standing: Prekariatet (2013)
DN: Uber skakar om arbetsmarknaden
Arbetsvärlden: Journalistförbundet: Sluta sprid myten om den skenande gigekonomin
P1 radioreportage: De nya daglönarna, hur är det att gigga? (Finns på webben)

Tillfälle 2 (PDF):
SVT: Elins liv är en väntan på nästa SMS
MUCF, Sara Fransson: Unga med Attityd
Svenska Yle: Unga Tvingas Köpa Konceptet med Fria Jobb
P1 radioreportage: De nya daglönarna, hur hamnade vi här?

Tillfälle 3 (PDF):
Podinspelning från SUF: Att rösta ner en app – Yepstr och Nopestrkampanjen med SUF Stockholm
Vox: The worldwide Uber strike is a key test for the gig economy
Max Karlsson på Twitter om Newsboys strike
Nicholas Colin: The Fall of Cathedrals
Unique-online intervju med Daria Bogdanska: “Stop accepting the shit”