Vill du hjälpa till att sprida vårt budskap? Här finns läsematerial från studiecirklar, häften, flyers och annat material som du kan läsa och skriva ut själv.

Häften och flyers

Här finns häften och flyers som du kan skriva ut själv för att sprida vårt budskap.

Häfte Gigekonomi (Ladda ner som PDF) – vad är egentligen gigekonomin och vad vill vi i GigWatch? 16 sidor

Studiematerial

Vi har hållit i flera studiecirklar med olika teman. Här kan du ladda hem allt läsematerial från dem om du vill hålla en egen studiecirkel eller läsa materialet självständigt. 

Arbete och organisering
En fördjupande studiecirkel på temat arbete och organisering. Vissa av texterna är på engelska, andra på svenska och de berör arbete och organisering utifrån olika ideologiska och praktiska utgångspunkter. Vi har bland annat diskuterat kopplingen mellan kontroll och teknologi, begreppen arbete, arbetstagare och arbetsgivare samt olika modeller för organisering.

Tillfälle 1 (PDF): Text av Riff raff: Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal– en introduktion till den militanta undersökningen som metod.

Tillfälle 2 (PDF): Texterna How to Start a Gig Worker Rebellion + The Rate of Exploitation (The Case of the iPhone) + Kandidatuppsats i juridik: Min chef är en app – En diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

Tillfälle 3 (PDF): Utdrag ur böckerna RULES FOR RADICALS av SAUL D. ALINSKY och Platform Capitalism av Nick Srnicek

Tillfälle 4(PDF): Artikel i Dagens Industri -Kinberg Batra: Behövs en ”mental omställning” på arbetsmarknaden + Postskriptum om kontrollsamhällena av Gilles Deleuze + Aktionshandboken

Tillfälle 5 (PDF): Texterna Management för proletärer av Kämpa tillsammans! + Ett arbetsliv i förändring (statlig utredning) + Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen–En kontextualisering av funktionell dumhet av Roland Paulsen