Vi har hållit i flera studiecirklar med olika teman. Här kan du ladda hem allt läsematerial från dem om du vill hålla en egen studiecirkel eller läsa materialet självständigt. 

GigWatch’s Cirkelguide
Vår guide i hur man håller en studiecirkel, för medlemmar och andra intresserade. Förslag på upplägg, riktlinjer och tips baserat på våra erfarenheter av att organisera studiecirklar.
GigWatch’s cirkelguide – ladda ner som PDF

Arbete och organisering 2020
En fördjupande studiecirkel på temat arbete och organisering. Vissa av texterna är på engelska, andra på svenska och de berör arbete och organisering utifrån olika ideologiska och praktiska utgångspunkter. Vi har bland annat diskuterat kopplingen mellan kontroll och teknologi, begreppen arbete, arbetstagare och arbetsgivare samt olika modeller för organisering.

Tillfälle 1 (PDF):
Riff raff: Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal: en introduktion till den militanta undersökningen som metod.

Tillfälle 2 (PDF):
How to Start a Gig Worker Rebellion
The Rate of Exploitation (The Case of the iPhone)
Kandidatuppsats i juridik: Min chef är en app – En diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

Tillfälle 3 (PDF): Utdrag ur böckerna
RULES FOR RADICALS av SAUL D. ALINSKY
Platform Capitalism av Nick Srnicek

Tillfälle 4(PDF):
Artikel i Dagens Industri -Kinberg Batra: Behövs en “mental omställning“ på arbetsmarknaden
Postskriptum om kontrollsamhällena av Gilles Deleuze
Aktionshandboken

Tillfälle 5 (PDF):
Management för proletärer av Kämpa tillsammans!
Ett arbetsliv i förändring (statlig utredning)
Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen: En kontextualisering av funktionell dumhet av Roland Paulsen

Introduktion till gigekonomin 2019
En av de första studiecirklarna vi höll, med fokus på att försöka förstå vad gigekonomin är och dess konsekvenser för samhället.

Tillfälle 1 (PDF):
LO-rapport: De oorganiserade, inledning
Utdrag ur Guy Standing: Prekariatet (2013)
DN: Uber skakar om arbetsmarknaden
Arbetsvärlden: Journalistförbundet: Sluta sprid myten om den skenande gigekonomin
P1 radioreportage: De nya daglönarna, hur är det att gigga? (Finns på webben)

Tillfälle 2 (PDF):
SVT: Elins liv är en väntan på nästa SMS
MUCF, Sara Fransson: Unga med Attityd
Svenska Yle: Unga Tvingas Köpa Konceptet med Fria Jobb
P1 radioreportage: De nya daglönarna, hur hamnade vi här?

Tillfälle 3 (PDF):
Podinspelning från SUF: Att rösta ner en app – Yepstr och Nopestrkampanjen med SUF Stockholm
Vox: The worldwide Uber strike is a key test for the gig economy
Max Karlsson på Twitter om Newsboys strike
Nicholas Colin: The Fall of Cathedrals
Unique-online intervju med Daria Bogdanska: “Stop accepting the shit”

Studiecirkel med ABF 2021
En fördjupande cirkel i fem delar som går igenom en rad aspekter av begreppet gigekonomi: teknik, automatisering, prekarisering, könat arbete och kamp.

Tillfälle 1 (PDF)
Callum Cant (2020): “The Job”, från boken Riding for Deliveroo – Resistance in the New Economy.
GigWatch (2019): ”Vad är gigekonomi?”
Mossugglor (2016): ”En marxistisk analys av arbete”
Alexandra Mateescu (2017): ”Who cares in the gig economy? On-demand models are changing domestic work”
Sveriges radio (2019): ”Vad säger gigföretagen?”, från serien De nya daglönarna

Tillfälle 2 (PDF)
Silvio Lorusso (2019): Kapitel 2 från boken Entreprecariat
Nick Srnicek (2017): Utdrag från boken Platform Capitalism
Transportarbetaren (2020): Bzzt ersätter kollektivavtal med ”egenanställningar”
The Verge (2019): How Silicon Valley’s successes are fueled by an underclass of ‘ghost workers’

Extraläsning:
Silvio Lorusso (2019): Kapitel om Fiverr från boken Entreprecariat (PDF)
LO (2018): Utdrag ur F-skattesystemets skuggor (PDF)
Gigwatch (2020): Gigekonomin är en kapplöpning mot botten

Tillfälle 3 (PDF)
Medelklassen börjar likna arbetare – intervju med Lovisa Broström i Flamman
Automatiseringen gränser — intervju med Aaron Benanav i tidningen Brand
The ‘Gigification’ of Work in the 21st Century – Kapitel två ur boken CONTEMPORARY WORK AND THE FUTURE OF EMPLOYMENT IN DEVELOPED COUNTRIES
Poddavsnitt: The snitch economy – How tipping and rating systems pit working people against each other (finns även på Spotify)

Tillfälle 4 (PDF)
Tidningen Brand: Kapitalets automatik –Intervju med Mikael Nyberg
Riff-Raff: Utdrag ur Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal–En introduktion till den militanta undersökningen som metod
Beijmo: Klasskampen måste handla om rätten till vår egen data
Gratorp &Hornborg: Teknik som magi
Callum Cant: kapitel 3 från Riding for Deliveroo
Poddavsnitt: Universal Basic Income: Utopian, or Not Bold Enough? Finns även på Spotify.

Extraläsning:
Nyberg: kapitel 9, 10, 12 från Kapitalets automatik
Oppegaard: The Strains of Luxury Labor in the Platform Economy. The Case of Uber Black in Oslo

Tillfälle 5 (PDF)
Kan den svenska modellen reglera gråzonerna? Blogginlägg av Johan Lif
A cycle of struggles in Copenhagen — artikel av Jack Campbell på notesfrombelow.org
Tips om att våga säga nej och ta pauser gäller inte anställda i gigekonomin — Ledare i DN
Två röster om organisering — Intervjuer med Daria Bogdanska och Callum Cant
The strikes — utdrag ur riding for Deliveroo av Callum Cant
Poddavsnitt: Att rösta ner en app – SUF Stockholm pratar om Yepstr och Nopestr-kampanjen
Film: The Hand that feeds

Extraläsning:
Callum Cant: kapitel 7 i boken Riding for Deliveroo
LO: De oorganiserade – Gigekonomin och den fackliga anslutningen

Sommarcirkel 2021

Tillfälle 1 (PDF)

  • GigWatch: Gigifiering
  • Dagens Nyheter: Uber skakar om arbetsmarknaden
  • Shah: Kunden har inte alltid rätt (en sammanfattning)

Tillfälle 2 (PDF)

  • Flamman: Medelklassen börjar likna arbetare
  • Kämpa Tillsammans: Samma fiender, samma kamp
  • Dagens Arena: Slut på gräddfiler för gigekonomin