Bzzt

Bzzt är ett svenskt gigföretag grundat 2014. Fokus ligger på leverans av mat, livsmedel och paket med mindre, eldrivna trehjulingar. Bolaget agerar idag främst underentreprenör åt andra företag inom budbranschen. [1] Att Bzzt inte använder traditionella taxibilar gör att förarna inte behöver taxilicens för att köra.

Företaget lanserades i Stockholm 2017, och marknadsförde sig ursprungligen som ett “poddtaxi“-bolag med fokus på persontransporter över kortare sträckor. Inledningsvis erbjöd Bzzt tillsvidareanställningar, kollektivavtal och fast timlön på 123 kronor [2], men 2020 meddelade företaget att de planerade att övergå till en affärsmodell med egenanställda förare och lön på provision. [3] Sedan dess har förarna varit egenanställda via Cool Company. [4]

I samband med övergången till egenanställda förare bytte Bzzt till en ackordsbaserad lönemodell, där ersättning betalades ut per körning snarare än i form av en timlöm. I praktiken innebar det en kraftig lönesänkning, där cirka tre körningar i timmen krävdes för att nå upp i nivå med den tidigare timlönen. I en intervju med tidningen Transportarbetaren bedömer en förare det som en omöjlig mängd körningar. [5]

Som förare på Bzzt är det vanligt att arbeta under obekväma tider som kvällar och helger. Trots detta erbjuder Bzzt inte sina förare OB-tillägg, utan betalar i stället ut en procentandel av lönen. En förare Gigwatch varit i kontakt med berättade att denna ersättning under en månad med många obekväma arbetstider inte brukade landa på mer än 200 kronor för hela månaden.

Under våren 2020 inledde Bzzt ett samarbete med Bolt, där Bzzt-förare fick ta hand om matleveranser som beställts via appen Bolt Food. [6] Gigwatchs källa uppger att betalningen för dessa leveranser blir väldigt låg med det nya, provisionsbaserade lönesystemet. I september 2020 började Bzzt även samarbeta med Foodora. [7]

Företaget har under sin korta historia dragits med stora ekonomiska problem, och har främst haft möjlighet att fortleva med hjälp av crowdfunding och kapital från olika investerare. [8] I juni 2018 meddelade Breakit att Bzzt gick back med en miljon kronor i månaden. [9] I juli 2019 meddelade Bzzt att företaget inte hade möjlighet att betala ut lön till sina förare. [10] I maj 2020 ansökte bolaget om rekonstruktion. [11] I slutet av 2021 var bolaget åter på fötter ekonomiskt, och meddelade att man satsade på en börsnotering under 2022. [12]

Senast uppdaterad 3/1 2022