YEPSTR börjar betala ungdomar för utfört arbete

Gigföretaget Yepstr riktar sig till ungdomar och har som affärsidé att förvandla arbete till ett spel där poäng ska samlas för att få högre lön. I veckan gick de ut med ett mail till sina användare om att de slopar den kontroversiella funktionen där ungdomar uppmanats till jobba gratis med att dela ut reklamblad för att ”levla” inuti appen. Nu ska det istället gå att få betalt motsvarande två arbetstimmar för att göra detta.

Mailet som gått ut till ungdomar som arbetar för Yepstr

Yepstr har tidigare fått hård kritik för denna funktion, bland annat av ungdomsorganisationen SUF Stockholm som i slutet av 2018 gick ut med massnedröstningskampanjen Nopestr. Kampanjen utmynnade i ett möte med Yepstrs VD Jacob Rudbäck där appens arbetsvillkor diskuterades. I en inspelning från mötet som publicerats på SUFs hemsida hörs Rudbäck försvara gratisarbetet med att flygbladen inte är marknadsföring av appen utan motsvarar att dela ut sitt CV i grannskapet.

Exempel på flygblad som kunnat laddas ner via Yepstrs hemsida, och som Yepstrs VD beskrivit motsvarar ett CV.

Kritiken handlade dels om att appen belönade arbetet med möjlighet att ‘levla’ snarare än med reell ersättning och dels att levelsystemet, som styr minimilöner och arbetsförmåner, utformats av Yepstr själva utan inflytande från de arbetande ungdomarna.

Men nu har företaget alltså delvis backat i denna fråga och ska börja ge betalt för arbetet som utförs. Yepstr behåller dock fortfarande levelsystemet som innehåller detaljerade regler och krav på hur arbetet ska utföras, trots att företaget själva hävdar att ungdomarna inte på något sätt ska betraktas som företagets anställda. Kraven innefattar bland annat att “(erbjuda sig att) att hjälpa till med uppgifter som inte innefattas i själva jobbet.”

Det leder också till att ungdomarna själva har ansvaret för att betala rätt skatt, och uppmanas på företagets hemsida att lägga undan 1/3 av sin inkomst i ett år framåt för att inte stöta på problem kring detta.