#12 GigWatchpodden

gigwatch podden

Tekniken för oss enligt vissa mot en framtid där allt fler jobb automatiseras. Men vad händer när det är mer lönsamt för företagen att förvandla oss till mänskliga robotar?

Nytt avsnitt av GigWatchpodden! Vi har studiecirklat Aaron Benanavs nya bok Automation and the Future of Work och diskuterar insikter från boken. Lyssna nedan eller i din pod-app.