#14 GigWatchpodden

gigwatch podden

Nytt podavsnitt! Anna intervjuar GigWatch-medlemmen Anton och Emil Boss från Stockholms LS om deras respektive fackliga engagemang i Transport och SAC. Vi synar Foodoras nya kollektivavtal och frågar oss vad poängen med kollektivavtal är när villkoren ändå är otrygga och lönen låg. Vi berör också arbetskraftsinvandring och får lära oss att det i flera branscher är vanligt att företag som har kollektivavtal utnyttjar migrantarbetare och tvingar dem att jobba under slavliknande villkor, och att både fackförbund och politiker verkar stå handfallna inför detta.