#15 GigWatch podden

gigwatch podden

Hur hänger arbetslöshetspolitik ihop med arbetsvillkor? Hur kan man förstå gigekonomin och dagens kapitalism med hjälp av marxistisk analys? Vi bjöd in sociologen Johan Alfonsson och diskuterade alienation, osäkra anställningar och vad som egentligen är produktionsmedel för gigföretag.

Länk till Alfonssons bok Arbete och alienation – unga behovsanställdas villkor i den flexibla kapitalismen