Skitjobb och superskitjobb

I debatten om gigekonomin (och arbetsmarknaden i allmänhet) händer det ibland att ordet ”skitjobb” dyker upp. När det händer kan man nästan alltid räkna med att någon ivrigt kommer påpeka att 1) det faktiskt inte alls är några ”skitjobb” det handlar om, 2) att personen själv har stor respekt för dessa jobb och 3) att den som använder ordet bara avslöjar sitt eget förakt för de människor som har jobben i fråga.

Därför tycker jag att det är hög tid att lansera en officiell definition av ”skitjobb”! Jag har landat i den här:

Skitjobb: ett jobb där den som arbetar behandlas som skit.

Om ett jobb är ett skitjobb eller inte har alltså inget att göra med de konkreta arbetsuppgifterna i sig, utan är en fråga om hur arbetet organiseras.

Vi kan till exempel tänka oss två olika personer som jobbar med exakt samma sak, typ att måla parkbänkar. Den ena har en rimlig lön, erkänns som anställd av sin arbetsgivare och har rätt till pension och semester. Den andra är anställd på ett osäkert kontrakt med låg lön, utan några förmåner över huvud taget. De jobbar med samma sak, men en av personerna behandlas som skit – och den andra gör det inte. Om villkoren förändrades till det bättre skulle skitjobbet kunna upphöra att vara ett skitjobb.

Men det finns också underkategori av skitjobb, som skulle kunna kallas ”strukturella skitjobb” eller ”superskitjobb”.

Superskitjobb: ett jobb vars existens hänger på att den som arbetar behandlas som skit.

De här jobben är också skitjobb på grund av hur arbetet organiseras, snarare än vad det konkreta arbetet går ut på. Skillnaden mot vanliga skitjobb är att superskitjobben inte kan upphöra att vara skitjobb utan att själva jobbet försvinner på kuppen. De kassa villkoren är själva anledningen till att en marknad existerar för jobben – de är inbakade i arbetet, de är en del av dess essens.

I Riding for Deliveroo beskriver Callum Cant ett typexempel på ett superskitjobb, när han berättar om hur automatiska biltvättar på vissa ställen i England konkurrerats ut av mänskliga biltvättare. Ett ännu grövre exempel på superskitjobb finns i Kapitalet, där Marx berättar om de engelska kvinnor som fått ersätta hästar i att dra kärror inom industrin. I båda fallen handlar det om att en situation där mänsklig arbetskraft (tack vare otroligt låga löner) blivit ”billigare i drift” än maskiner och djur.

Det går så klart att tänka sig en mänsklig biltvättare med bra arbetsvillkor, som är fast anställd och drar in tillräckligt mycket pengar för att betala hyra, mat och så vidare. Men för att de villkoren ska kunna existera måste priset för tjänsten höjas rejält. Och vem kommer vara villig att betala de extra pengarna, när det finns en mycket billigare automatisk biltvätt runt hörnet?

Många arbeten i gigekonomin verkar tyvärr vara superskitjobb. Tjänsterna som erbjuds skulle vara helt ointressanta för de flesta om det inte vore för de löjligt låga priserna. Skulle Foodora fortfarande ha kunder om de tog 300 kronor per leverans? Skulle Tiptapp kunna erbjuda dagens låga priser, samtidigt som personalen hade rimliga löner? Tveksamt. Många kommer nog hellre gå och hämta sin pizza och kasta sitt skräp på egen hand. Den främsta anledningen till att de använt gigapparna har trots allt varit att det är ändå sååå billigt, så varför inte?!

Idén om en gigekonomi utan skitvillkor är egentligen en paradox. Gigekonomin är synonym med skitvillkor, och om vi vill avskaffa skitvillkoren är det enda alternativet att avskaffa gigekonomin.

Det behöver inte nödvändigtvis innebära att tjänster som matleveranser eller skräpfrakt avskaffas. Som sagt, inget arbete är nödvändigtvis ett skitjobb i sig (även om ”mänsklig häst” nog är ett gränsfall). Man kan till exempel tänka sig gemensamt ägda organisationer som erbjuder dagens gigtjänster till ett lågt pris, och med hjälp av olika subventioner kan se till att alla arbetar under värdiga villkor. De skulle i så fall inte längre vara vare sig skitjobb eller gigjobb, även om det konkreta arbetet skulle vara detsamma.

Så länge marknaden får styra kommer dock exploateringen att vara inbakad i de här jobben, och de kommer fortsätta vara superskitjobb.

Jacob