Skyttedal drar lans för gigbolagen

Bild: Frankie Fouganthin, CC BY-SA 4.0

I Europaparlamentet har man under det senaste året förberett lagstiftning för att reglera gigekonomin. Enigheten bakom initiativet har varit överraskande bred, och såväl vänster- som högerledamöter har röstat för det. Men i veckan skickades ett mejl ut till högerlutande ledamöter, där de uppmanades att sluta upp bakom giglobbyn och sinka processen med lagstiftning. Bakom mejlet stod den svenska, kristdemokratiska ledamoten Sara Skyttedal. 

Kristdemokraternas Sara Skyttedal har en lång historia av att dra lans för gigbolagen. Men under det senaste året har hennes arbete med frågan blivit mer intensivt, i samband med att vänstergruppen i parlamentet tagit fram ett direktiv, det vill säga en gemensam EU-lagstiftning, för att förbättra arbetares villkor inom gigekonomin. I dag leder hon angreppet mot direktivet från högersidan, och deltar aktivt på möten med lobbyister från plattformsföretagen. Det var under ett sådant möte i höstas som en facklig taxichaufför oanmält dök upp för att ställa kritiska frågor, och Skyttedal uppmanade honom att “hålla käften och dra”.

Skyttedal vänder sig framför allt mot den mest centrala delen av direktivet om plattformsarbete – nämligen den om så kallad anställningspresumtion. Anställningspresumtionen innebär att utgångspunkten på arbetsmarknaden ska vara att de som uppenbart arbetar för ett företag räknas som anställda till dess att motsatsen bevisas av arbetsgivaren. Syftet är att hindra gigföretagens systematiska klassificering av arbetare som egenanställda – en felklassificering som innebär att företagen kan slippa undan grundläggande arbetsgivaransvar. 

Därför har Skyttedal under den senaste veckan på eget bevåg dragit igång en underskriftskampanj för att få till stånd en ny omröstning om anställningspresumtionen i direktivet. I och med det har hon gått emot sina egna kollegor i gruppen EPP, som Kristdemokraterna tillhör. Dessa har uttryckt ett övervägande stöd för direktivet.

Målet med kampanjen vara att förhala processen och på sikt vattna ur direktivet tillräckligt mycket för att gigbolagens exploatering ska kunna fortgå. Rani Bech på den danska tidningen A4 skriver: ”Om [Skyttedal] lyckas kommer det i praktiken betyda att Europaparlamentet kommer återuppta förhandlingarna och ska nå enighet igen. Och sannolikheten är stor att det inte kommer vara till fackrörelsens och plattformsarbetarnas favör”. Och hon har lyckats: Skyttedals initiativ har nu samlat 71 underskrifter, vilket är tillräckligt många för att det ska bli en ny debatt och omröstning, som äger rum den 19 januari. 

Tycka vad man vill om EU-lagstiftning, men direktivet om plattformsarbete är något så sällsynt som ett progressivt initiativ som kan stärka skyddet för arbetares rättigheter. Det har tagits fram av parlamentets vänstergrupp i samråd med gigarbetare från hela Europa, och under de senaste åren har man lyckats mobilisera ett överraskande brett stöd för idéerna om anställningspresumtion och insyn i plattformarnas algoritmer. Utan direktivet är det dessutom väldigt tveksamt att vi skulle se en reglering av gigekonomin på nationell nivå i Sverige. Nu riskerar Skyttedals kampanj att innebära att många av framstegen går till spillo, och att det slutgiltiga direktivet vattnas ned till oigenkännlighet.