Gignytt #2/2023

Veckan som gått har dominerats av plattformsdirektivet, EU-kommissionens förslag till central lagstiftning för att reglera arbetsmiljön för gigarbetare i medlemsländerna. Som Gigwatch rapporterade om för lite mindre än två veckor sedan, leder kristdemokraten Sara Skyttedel en attack från EU-parlamentets höger mot den delen av lagstiftningen som kommit att kallas anställningspresumtionen (presumption of employment). Denna är tänkt att vända bevisbördan genom att betrakta gigarbetare som anställda av plattformsföretagen tills dess att motsatsen bevisats, och är således ett försök att genom lagstiftning åtgärda det systematiska utnyttjandet av falska egenanställningar som råder inom gigekonomin. Skyttedals engagemang mot gigarbetares rättigheter sträcker sig långt tillbaka i tiden, och hennes argument mot direktivet i allmänhet och anställningspresumtionen i synnerhet kan läsas i en debattartikel från Politico: Digital workers prioritize flexibility — not employment. Då hennes initiativ mobiliserat tillräckligt många ledamöter i parlamentet hölls en debatt om denna del av lagstiftningen den 24e januari, och omröstning om anställningspresumtionens framtid som del av direktivet är schemalagd till den 2a februari. Vi följer händelseutvecklingen och rapporterar löpande.

Nyhetssvep från utlandet

I Turin vann åtta matbud den 17 januari i rätten mot det spanska gigbolaget Glovo. Domen, som blir prejuridicerande, klassificerar Glovos arbetare som anställda med rätt till timlön från tiden de stämplar in tills dess att de stämplar ut, oberoende eventuell downtime mellan ordrar. Om domen står sig förhindras möjligheten för gigplattformar av Glovos typ att använda sig av systematisk överrekrytering, och får således ett incitament att matcha utbudet av arbete till efterfrågan på plattformens tjänster — incitament som många plattformar idag saknar. Matbuden förlorade dock tvisten om insyn i den algoritmiska arbetsledningen, samt deras klagan om att algoritmen diskriminerade mot fackligt organiserade gigarbetare.

I Coventry den 25e januari genomförde den fackliga organisationen GMB en strejk mot Amazon, vilket är första gången som bolaget utsatts för stridsåtgärder i Storbritannien. The Guardian rapporterar att fackets representation vid Amazon vuxit kontinuerligt som följd av ett decennium av organisering, med att källan till konflikten kan spåras till en lönehöjning på bara 50p förra sommaren. Arbetarna kräver en timlön på minst £15, i relation till de löner på mellan £10.50 och £11.45 per timma som råder idag.

Den turkiska matbudsjätten Getir förvärvade i januari sin tyska rival Gorillas, och värderas nu till strax under nio miljarder dollar. Wired rapporterar att så gott som alla plattformsföretag lanserade för snabbleverans av matvaror mellan 2020 och 2021 har försvunnit eller absorberats av den Europeiska marknadens tre stora aktörer: Getir, Flink och GoPuff.