Gignytt #5/2023

Nyheter från Sverige

Instabee-koncernen, som från och med september i fjol är en sammanslagning av Instabox och Budbee, har skrivit en avsiktsförklaring till kollektivavtal med Transportarbetareförbundet. Tidningen Transportarbetaren rapporterar att bolaget avvaktar den pågående avtalsrörelsen, med intentionen att ha ett avtal på plats som omfattar alla deras anställda från och med hösten 2023. Förbundets ordförande Tommy Wreeth berättar att de tidigare separata bolagen förhållit sig annorlunda till kollektivavtal, där Budbee varit det mest fientliga av de två. Skälet till att inställningen nu är mer positiv, tror han, kan beror på att AMF gått in som ägare, ett pensionsbolag och en institutionell investerare som ägs till lika delar av LO och Svenskt näringsliv.

Plattformarna och mervärdesskatten i EU.

Sedan 2020 har en tvist stått i Storbritannien mellan skatteverket och plattformen Onlyfans. Efter ett domslut ansågs plattformen vara skyldig att betala moms på alla intäkter till dess användare, och inte bara på den avgift om 20% på Onlyfans skär emellan. Den brittiska rätten hade vänt sig till EU-domstolen för vägledning, som menade att plattformen, trots att den kan anses vara en mellanhand mellan användarna och dess prenumeranter, ska betraktas som den huvudsakliga förmedlaren av tjänsterna. I veckan som gått föll också domen i överklagandet till samma EU-domstol, som alltså befäste Onlyfans skatteplikt.

Detta är potentiellt en stor sak för plattformsekonomin i Europa, då trepartsavtalet (utförare, konsument, plattform) är i det närmaste universellt för hela sektorn, oavsett om det rör sig om Bolt, Voi, Tiptapp eller, i detta fallet, Onlyfans. Det bygger också vidare på en dom mot Uber från i fjol, och följer samma trend i det brittiska rättssystemets klassificering av skatteansvar. Som The Gig Economy Project rapporterar:

I mars 2022 började Uber betala moms i Storbritannien efter att en domstol fastslagit att de var den faktiska tjänsteleverantören. Som vi vet anställer Uber sina förare i Storbritannien efter en dom i Storbritanniens högsta domstol 2021 (även om företaget har ignorerat viktiga aspekter av den domen). I de flesta EU-stater förblir Uber-förare dock egenföretagare, men domen i EU-domstolen innebär att plattformsbolag är skyldiga till full moms även om de inte anställer dem som arbetar genom deras plattform.

Att EU-rätten väljer att inte göra en distinktion mellan plattformarna som förmedlare av tjänster å ena sidan, och plattformarna som tjänsteutövare, går i linje med den övergripande trenden från EU som även plattformsdirektivet är en del av, där de kryphål i lagen som möjliggjort för plattformar att helt kringgå såväl skatteplikt som arbetsgivaransvar avses täppas igen.

Kalifornien

Konflikten om arbetsgivaransvaret för gigarbete i Kalifornien fortsätter. Lagen ‘Preposition 22’ som introducerades för att tvångsklassificera Ubers och Lyfts taxiförare som egenföretagare (efter att de tidigare bedömts vara anställda) ogiltigförklarades i juni 2021 efter att taxiförare fått lagen prövad i domstol. Nu har ärendet nått beslut i nästa instans. Måndagen den 13e mars upprätthöll rätten i Kalifornien lagens giltighet, och gick alltså emot underinstansens bedömning av förarnas konstitutionella rättigheter. Alla förare är nu åter att betrakta som ‘independent contractors’, vilket fick Ubers och Lyfts aktier att rusa under måndagen.

/Pontus