Gignytt #8/2023

Strejk och organisering  

Los Angeles: första internationella gigarbetarkongressen och manusförfattarnas strejk mot gigifiering

I slutet av april var det dags för världens första internationella kongress för gigarbetare, där gigarbetare och aktivister från ett tjugotal länder samlades. Det var representanter från Amazon Labour Union som gav vittnesmål om övervakning i Amazons lagerhallar, eller medlemmar i Starbucks Workers United som berättade om arbetet i strötimmar för låg lön. Också på plats var Anton Hultberg, aktiv i GigWatch och SAC Syndikalisterna.

Kongressen kom efter en våg av landsomfattande fackligt engagemang, där strejker och protester verkar börja ge resultat. Kalifornien, där kongressen hölls, anses som gigekonomins hjärta, där bolagen som Uber, Lyft och Doordash har sina huvudkontor.

Anton berättar i tidningen Arbetaren att han har känt besvikelse inför den svenska fackens och vänsterns brist på stöd till gigarbetarna. Kongressen gav honom hopp att internationell organisering är möjlig. Att göra så är svårt, för upplägget i gigekonomin syftar till att splittra arbetarna. Men kanske det är just den redskapen som används för att utöva kontroll över arbetarna – mobilen – som är nyckeln till motstånd. Att gigarbetarna organiserar sig, säger Anton, är på så sätt bara en tidsfråga.

Den 2 maj strejkade 11 500 manusförfattare i Los Angeles (#WGAStrike). Protesten är riktad mot gigifieringen av yrket, som tar form av ett ökat antal korttidskontrakt, låga löner och okompenserat arbete. De flesta tv-skribenter är anställda vecko- eller episodvis. Strejken följer ett stopp i förhandlingar mellan The Writers Guild of America (WGA) och The Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMTPT) – den senare representerar bland annat streamingtjänster som Netflix, Apple TV+ och Amazon. Den senaste strejken ägde rum 2007-2008 och pågick i över 100 dagar.

Domstolsbeslut

Två domstolsbeslut till både till förmån och nackdel för gigarbetare

En distriktsdomstol i Kalifornien beslutade den 30:e mars att en arbetare på Grubhub ska klassas som anställd snarare än egenanställd. Grubhub är en matleveransplattform med huvudkontor i Chicago. År 2021 köptes plattformen av det nederländska företaget Just Eat Takeaway. Domstolsbeslutet är bland de första som avgörs till arbetstagarens fördel.

Den 5:e april beslutade arbetsdomstolen i Berlin att avskedandet av tre Gorillas-anställda var lagligt. Avskedandet meddelades efter de tre hade deltagit i en vild strejk år 2022. Gorillas är ett tyskt matleveransföretag som sedan år 2022 tillhör det turkiska leveransföretaget Getir. Rättsfallet utlöste en mediedebatt om den tyska strejklagen, med metallarbetarförbundet (IG Metall) bland de som yrkar på en reformation av lagen.

Lagstiftning

Lagar för att förbättra rättigheterna för gigarbetare avslås

Den 2:a maj avslog senatens kommitté i Colorado (USA) lagförslaget “Gig Worker Transparency”. Förslaget syftade till att göra plattformar som Uber mer transparenta för arbetstagare och kunder, t.ex. genom att informera buden om hur mycket de kommer tjäna på ett uppdrag innan uppdraget accepterats, eller låta kunderna veta hur mycket av deras pengar som används för att betala buden.

I Storbritannien planerar matleveransföretag att ge sina timavlönade anställda statusen av egenanställda. Enligt The Independent Workers’ Union of Great Britain möjliggörs detta av att regeringen misslyckats med att stifta lagar som skulle säkra gigarbetarnas rättigheter. I februari 2022 beslutade Storbritanniens högsta domstol att Uber-förare ska klassas som arbetstagare. Detta beslut är dock inte bindande för andra gigföretag.

Förhandlingar

Förbättringar för leveransarbetare genom förhandlingar

I april kom franska matleveransplattformar överens om att betala minimilön till sina anställda. Överenskommelsen nåddes med det nationella förbundet för egenföretagare (FNAE). Minimilönen som bestämdes (11,75 EUR) är något högre än den nationella minimilönen (11,27 EUR) och kommer gälla alla plattformar som erbjuder hemleveranser. Enligt FNAE fick omkring 20% av arbetarna i matleveransbranchen lön lägre än den nationella minimilönen.

I januari 2023 nåddes ett avtal mellan det turkiska leveransföretaget Trendyol GO och arbetstagarrepresentanter. Arbetarna hade genomfört protestaktioner i Izmir, Ankara och Istanbul där de krävde ersättning av bränslekostnader, högre löner och rätt till rast.