Gignytt #12/2023

Inrikes

Tusentals arbetare riskerar utvisning när nya inkomstkrav för arbetstillstånd introduceras. Bland annat Arbetaren och DN har gjort intervjuer med några av de som drabbas. Följ Work Permit Holders Association för uppdateringar, en demonstration planeras söndag 15/10 kl 12-15 på Mynttorget.

Kommunal varslade om strejk inom hemstäd  – efter att arbetsköparorganisationen Almega tjänsteföretagen vägrat gå med på en låglönesatsning. Varslet berörde 13000 anställda hos företag som Hemfrid och Homemaid, men strejkhotetblåstes av efter att arbetsköparna gav vika för kravet om låglönesatsningen.

Transport har tecknat kollektivavtal med Instabee, som är en hopslagning av Instabox och Budbee. Det nya avtalet täcker 700 arbetare, och är ett styrkebesked för avtalsmodellen enligt Transports ordförande Tommy Wreth.

Budbolaget Airmee är i kris och behöver akut ta in 35 miljarder från sina ägare. Detta efter att Dagens Industri och Arbetaren avslöjat att bolaget använder sig av underleverantörer som går runt genom arbetslivskriminalitet och skattefusk. Bolagets VD Julian Lee avgick i augusti, och ersattes hastigt av Elin Morales Härén. Det finns för närvarande en utredning av flera av Airmees underleverantörer (bland annat Ripro holdnings) hos Ekobrottsmyndigheten.

Nanny.nu VD:n Per Danckwart ser nya möjligheter för en gigapp för nannys, med lönekostnader täckta av föräldrapenningen efter Regeringens planerade reform. Nanny.nu ägs numera av Yepstr. Gigwatch skrev en debattartikel om detta på DN Debatt. 

Chris Smalls, Amazon-organisatör och något av en facklig ikon, besökte Sverige, och intervjuades bland annat av Arbetaren och ETC. 

Utrikes

Initiativet Worker Info Exchange rapporterar att Uber tvingas betala 584 000 i skadestånd som följd av den rättsprocess som chaufförer driver mot företagets automatiserade avskedningar av två förare. Uber har vägrat lämna ifrån sig data som styrker varför förare avskedats, vilket var ett krav från Amsterdams Distriksdomstol. Domaren menar att företagets agerande indikerar att Uber vill dölja hur de styr arbetet och är beredda att betala ett högt pris för att slippa insyn. 

Samtidigt har Uber för första gången gått med vinst. Det har man lyckats med, föga förvånande, genom att öka sin “take rate”, andelen av priset som Uber tar ut per resa. Därmed hårdnar exploateringen av de som kör taxi för företaget. Dessutom har man introducerat “algoritmisk löne- och prissättning”, även kallat dynamisk prissättning. Det finns dock inget särskilt dynamiskt med denna modell, utan den är snarare förknippad med diskriminering. Lönen frikopplas från priset och sätts istället utifrån principen “hur lite är du beredd att få betalt för att acceptera den här resan”, alltså finns det vissa likheter med Tipptapps underbuds princip. 

Frustrationen växer över EU:s plattformsdirektiv långsamma väg genom institutionerna. Det blev tydligt under en konferens som Europafacket, ETUC, höll i Madrid i slutet av september. Från fackligt håll tvivlar man på om man fortfarande kan stå bakom ett urvattnat direktiv, som riskerar att bli så kompromissat att det blir tandlöst. Direktivet är inne i en ny förhandlingsfas mellan Europaparlamentet, Europarådet och Ministerrådet. Det senaste är att parlamentets förhandlingsdelegat, socialdemokraten Elisabetta Gualmini, har ändrat sin position och närmat sig Europarådets hållning. Europarådet som vill ha strikare krav för att gigarbetare ska räknas som anställda, jämfört med det förslaget som röstades igenom i parlamentet. Vänstern och de gröna parlamentsgrupperna står inte bakom Gualminis nya förslag, men har för liten andel ledamöter för att motsätta sig de nya buden.

I USA har gigappar för sjuksköterskor blivit en grej. Sedan pandemin förmedlar appen Clipboard arbete inom framförallt långtidsvården. 

/Ella