Gignytt #15/2023

Utrikes

Ny överenskommelse nådd för EU:s plattformsdirektiv

Den 13 december, efter hård förhandling mellan EU-parlamentet, kommissionen och ministerrådet, nåddes till sist en “tillfällig” kompromiss om plattformsdirektivet. Den stora knäckfrågan var den så kallade anställningspresumtionen, det vill säga, under vilka omständigheter som plattformsarbetare ska klassas som anställda. Parlamentets linje vann, vilket innebär att endast 2 av 5 villkor behöver uppfyllas för att plattformsarbetare ska klassas som anställda. Anställningspresumtionen kan åberopas av arbetare, fack eller myndigheter, och om villkoren uppfylls måste plattformen bevisa att inget anställningsförhållande finns. 

Direktivet innehåller också skrivningar om algoritmisk transparens, och att algorimiska avstängningar inte är tillåtna. Det är svårt att säga om dessa rättigheter går längre än GDPR, som vissa fack använt framgångsrikt för att kräva ut arbetares data och ogiltigförklara avskedningar. 

Europakommissionen menar att åtminstone en av fem plattformsarbetare kan ha rätt till anställningsstatus utifrån direktivets nya regler. EU-parlamentets rapportör för direktivet menade, Elisabetta Gualmini, sa att den nya överenskommelsen var “historisk” för EU. Det är sant, EU har inte direkt gjort sig kända som arbetarvänliga och att man nu driver igenom ett lagstiftningspaket som i alla fall syftar till att stärka arbetares rättigheter är anmärkningsvärt. Men vad effekterna av direktivet faktiskt blir är svårt att säga. Bilden kommer nog inte att klarna förrän medlemsländerna implementerar direktivet och domstolar börjar tillämpa lagstiftningen. 

Leila Chaibi, som lett den europeiska vänsterns arbete med direktivet säger att hon hade velat se ett mer ambitiöst direktiv, men att hon är lättad över att man hållit linjen mot plattformslobbyn. 

Taxiunionen anser att plattformsdirektivet är en bra start, arbetsköparorganisationen Svenskt Näringsliv menar att den svenska modellen är hotad och LO avvaktar med att uttala sig om den nya överenskommelsen, enligt en artikel i Altinget.

Resan för direktivet är dock inte över (surprise), utan det måste ratificieras av parlamentet och Europarådet. Enligt Brave New Europe kommer parlamentet antagligen säga ja, men problem kan uppstå inom Europarådet som vill se en mer urvattnad version av förslaget. 

Uber ljuger om sin “take rate”

En artikel i Forbes, som nu är nedtagen av okänd anledning, avslöjar att Uber har uppgett felaktiga uppgifter om hur stor andel av priset per resa som företaget tar ut, det som brukar kallas “take rate på engelska. Under Q3 2023 var Ubers take rate hela 40% per resa, istället för 15% som Uber själva menade.

Inrikes

Ubers nya föraravtal: kunden har alltid rätt och förare riskerar att förlora ersättning

Taxiunionen har gått ut med detaljer från Ubers nya föraravtal, som riskerar att förare blir utan lön för resor de genomfört. Detta plockades upp av Dagens Arena, som beskriver innehållet i det nya avtalet. Enligt det nya avtalet har Uber nu rätt att stryka resans pris i efterhand, om kunden klagar utan att kontrollera detta med föraren. Som John van Dithner, vice ordförande för Taxiunionen säger så gör det taxichaufförerna “livegna”, när “Uber tar sig rätten att bestämma över våra huvuden utan att vi har något att säga till om.” Obetalt arbete är redan utbrett bland app-taxichaufförer, och det nya avtalet kommer antagligen förvärra detta. Avtalet är också ett exempel på hur Uber effektivt använder kunderna för att disciplinera och kontrollera förarna. 

Susanna Kirkegaard kommenterade det nya avtalet i en ledartext på Aftonbladet. Kirkegaard diskutterar även plattformsdirektivet, och menar att även om LO har rätt i att EU inte ska lägga sig i vem som ska räknas som arbetstagare i Sverige, så den svenska modellen svikit plattformsarbetarna. Även om hon anser att EU:s plattformsdirektiv har brister, så “gör de åtminstone något”.

Reportage om arbetsmiljön för cykelbud

I en intervju med DN berättar cykelbudet Rati Kupatadze om den fysiskt och psykiskt pressande arbetsmiljön han upplever. Han beskriver bland annat om hur han påverkas av appens spellogik och belöningssystem: “vi lever under en konstant typ av manipulation”, och hur känslomässigt påfrestande det är att hålla uppe en fasad gentemot kunderna. 

Ikea ägda budbolaget Urb-it går i konkurs

Urb-it, ett last-mile företag som fokuserar på cykelleveranser har begärt konkurs, efter att ha gått med en förlust på -151 miljoner år 2022. 

Debatt och kommentarer

Sociologen Johan Alfonsson, menar att den allt ökande otryggheten på arbetsmarknaden leder till förstärkta klassklyftor, när konkurrensen om de trygga anställningarna ökar. I en intervju med Folkuniversitets tidning säger Alfonsson att finns det en risk att fasta anställlningar alltmer blir ett privilegium för medelklassen. Sverige har bland de sämsta anställningsskydds för tillfälligt anställda i hela västvärlden, och “inget annat land har haft en motsvarande uppluckring av arbetsrätten” sedan 1990-talet. 

/Ella