#8 GigWatch-podden

Nytt avsnitt av GigWatch-podden! Denna gång har Anna läst om “golarekonomi” – att kunder i allt större utsträckning tagit över chefernas tidigare kontroll av sin personal. Sebastian har läst boken Ghost Work. Bakom maskininlärning och automatisering döljer sig mänskligt, lågbetalt gigarbete. Finns där poddar finns.