“Amazons etablering gör svenska jobb mer osäkra“: Läs vår artikel i Arbetsvärlden

Foto: Radosław Drożdżewski/Creative Commons

Regeringen har med sina subventioner till Amazon finansierat en försämring i arbetsvillkor inom hela branschen. Om Amazon tillåts ta över den svenska marknaden, så skapas inte fler jobb, det gör dem bara mer osäkra.

Läs hela debattartikeln här