GigWatch granskar gigföretagens lobbyism i ny artikelserie

Gigföretagen förkroppsligar en ny sorts företag där den politiska närvaron och en lojal kundbas är av stor vikt. Deras affärsmodell bygger på förmågan att framgångsrikt utnyttja gråzoner i nuvarande lagstiftning, i syfte att minska sina kostnader för arbetskraft. Gigföretagen strävar efter att bli politiska aktörer och spenderar mycket pengar på att etablera ett effektivt lobbymaskineri. Men vad är egentligen lobbying? Och hur fungerar det? I denna artikelserie granskar GigWatch lobbyismen i Europa, och hur den bidrar till gigifieringen av arbetsmarknaden. 

Del 1. Därför är lobbyism viktigt för gigföretagen

Vi ger en bakgrund till vad lobbyism är och varför det är viktigt för gigföretagen. Hur påverkar företagsintressen politiken?

Del 2. Så försöker gigföretagen påverka lagstiftning på EU-nivå.

Vi undersöker gigföretagens lobbyverksamhet på EU-nivå – och hittar information om många möten mellan lagstiftare och gigföretagens lobbyister.