Är du en digital plattformsarbetare i Stockholm? Delta i Karolinska Institutets studie om plattformsarbetares hälsa och välmående

Forskarna vid Karolinska Institutet vill undersöka i en ny studie hur plattformsarbete påverkar hälsa och välmående, resultaten av denna studie kan främja förbättringar för plattformsarbetarnas arbetsvillkor och hälsa.

Studiens design

För att delta i denna studie måste du först fylla i enkäten (det tar mindre
än 5 minuter att fylla i). Då kommer du att bli kontaktad av forskarteamet och
inbjuden att delta i en så kallad Photovoice studie, som innebär att du kommer
att fotografera ditt arbete och din arbetsdag med din mobiltelefon. Sedan
kommer du att få diskutera dessa bilder i grupper om 6-8 andra
plattformsarbetare. Du får möjlighet till att välja vilka sessionstider som
passar dig bäst. Efter att ha genomfört de 4-5 sessionerna kommer du att få
ekonomisk kompensation för din tid med 500 kronor per session.

Vem får delta? Deltagande plattformsarbetare måste uppfylla följande
kriterier:

· Har arbetat som plattformsarbetare i minst 3 månader

· Arbetsplats i Stockholm

· I åldern 18-65 år

· Kunna delta i alla sessionerna

· Talar svenska eller engelska

· Kan använda sin mobiltelefon för att ta bilder

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande

 

Hur kan jag delta?

Klicka på denna länk för att delta i studien om digitala plattformsarbetares välmående.

https://redcap.ki.se/redcap/surveys/?s=HTYH3ECH8L4DMRKJ&_ga=2.2361911.668382863.1663837634-1890252293.1663837634

Kontakt

Har du frågor om studien och ditt deltagande?

Kontakta Shanli Hojjati genom e-post shanli.hojjati@ki.se eller ring: 08-524
860 37