Rapport från Taxiunionens möte

Senast vi deltog på ett av Taxiunionens stormöten i Husby hade de bjudit in det brittiska apptaxifacket ADCU, som delade med sig av sina lärdomar och erfarenheter från åratal av organisering i Storbritannien. Budskapet var tydligt: det gäller att jobba, jobba och jobba. Att inte ge upp när ingen kommer till ens demonstration. Att fortsätta dyka upp till möten och protester, fram till den dag fler ansluter sig.

De sistnämnda punkterna verkar inte ha inneburit några större problem: under strategimötet i måndags samlades runt 80 personer i Folkets Husby. Mötet följde på två stora taxidemonstrationer i december och februari, där långa konvojer körde tutandes genom Stockholm mot riksdagshuset för att kräva förändring.

Runt 80 personer samlades på mötet i Husby

Även till detta möte hade Taxiunionen bjudit in gäster – nu från politikens värld: på scenen stod Nooshi Dadgostar och Ciczie Weidby, partiledare respektive arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, samt den franska ledamoten Leila Chaibi från Vänstergruppen i Europaparlamentet. Leila är en av de som varit drivande i att ta fram ett direktiv i EU för att reglera plattformsbolagen, och Gigwatch intervjuade henne redan för ett år sedan. Talen kan ses på vår Instagram (Nooshi & Ciczie samt Leila).

Mötet bekräftade två viktiga tendenser vi sett under de senaste åren. Det första är den nya arbetarrörelse som börjar ta form bland exploaterade och osäkert anställda i Sverige. Det är en rörelse som representeras av Taxiunionen och initiativ inom gigekonomin, men också av grupper som Solidariska byggare. Båda grupperna arbetar utanför de traditionella fackförbunden, samtidigt som deras effektiva metoder vunnit erkännande från LO-förbunden Transport och Byggnads. De har visat att tillgång till resurser och pengar är sekundära: i slutändan är fack bara så starka som den rörelse som bär upp dem. 

Den andra tendens som måndagens möte bekräftade är hur det nätverk som under de senaste åren växt fram i Europa nu börjar få fäste i Sverige. Det handlar om ett nätverk av människor som är missnöjda med gigekonomin och vill stoppa dess tillväxt – vad Leila Chaibi kallar för ”arbetarnas lobby”. Under vintern har brittiska fackorganisatörer, danska cykelbud och franska politiker kommit till Sverige för att stötta Taxiunionens kamp mot Uber och Bolt. 

I sitt tal lyfte Leila det faktum att Taxiunionen inte bara kämpar för sina egna rättigheter, utan för alla arbetare. Tillåter vi bolagen att bete sig som de gör när det gäller taxi och leveranser, vad stoppar arbetsgivare från att bete sig likadant i resten av ekonomin? Varför anställa någon när man kan göra som Uber och Bolt? Med en lågkonjunktur i antågande måste vi stoppa en sådan process av gigifiering, allra helst innan den ens ägt rum. Vad som händer i Sverige och Europa just nu kommer utgöra grunden för det motståndet.

Jacob