Nyheter

Gignytt #9/2023

Den ekonomiska konjunkturen slår hårt mot plattformsföretag, precis som den slagit hårt mot tech sektorn i allmänhet, som i stor utsträckning är beroende av investeringar för sin löpande verksamhet. Få bolag är lönsamma, går som […]