Här hittar du texterna vi kommer att läsa: Läsunderlag del 1 och del 2.
Kort guide i hur man kan hålla i sommarcirkeln – PDF.
Affisch för att marknadsföra cirkeln online och IRL – Fyll i plats och tid själv.


Tips: om du vill läsa mer om hur man planerar en studiecirkel kan du även titta på GigWatch’s cirkelguide. Det är en längre guide som handlar om studiecirklar generellt och hur du kan tänka kring rollen som samtalsledare. Här hittar du den i PDF-format.