Materialet från vår studiecirkel ‘Arbete och organisering’

Under april månad har vi hållit en fördjupande online-studiecirkel på temat arbete och organisering för medlemmar och intresserade, en cirkel som först planerades i 3 delar men som sedan förlängdes till totalt 5 delar till följd av stort intresse.

Nu lägger vi upp texterna vi läst här på hemsidan som PDFer så att den som vill kan hålla en egen studiecirkel eller läsa materialet självständigt. Vissa av texterna är på engelska, andra på svenska och de berör arbete och organisering utifrån olika ideologiska och praktiska utgångspunkter. Vi har bland annat diskuterat kopplingen mellan kontroll och teknologi, begreppen arbete, arbetstagare och arbetsgivare samt olika modeller för organisering.

Håll gärna utkik på vår hemsida och sociala medier efter information om framtida studietillfällen.

Tillfälle 1: Text av Riff raff: Arbetsorganisering och arbetarautonomi i terminal– en introduktion till den militanta undersökningen som metod.

Tillfälle 2: Texterna How to Start a Gig Worker Rebellion + The Rate of Exploitation (The Case of the iPhone) + Kandidatuppsats i juridik: Min chef är en app – En diskussion om arbetstagar- och arbetsgivarbegreppet i gig-ekonomin

Tillfälle 3: Utdrag ur böckerna RULES FOR RADICALS av SAUL D. ALINSKY och Platform Capitalism av Nick Srnicek

Tillfälle 4: Artikel i Dagens Industri -Kinberg Batra: Behövs en “mental omställning“ på arbetsmarknaden + Postskriptum om kontrollsamhällena av Gilles Deleuze + Aktionshandboken

Tillfälle 5: Texterna Management för proletärer av Kämpa tillsammans! + Ett arbetsliv i förändring (statlig utredning) + Lydnadsmodus på Arbetsförmedlingen–En kontextualisering av funktionell dumhet av Roland Paulsen